Selasa, 18 Ogos 2015

Tahukah anda apa maksud Return On Equity - ROE

Return on Equity ialah keuntungan bersih yang dijanakan oleh Syarikat dibahagikan secara peratus kepada Equity Pemegang Saham. ( Faham tak ?)

Baik saya berikan contoh :-

Ada dua buah Syarikat Syarikat Ali dan Syarikat Umar


Equity Syarikat Ali ialah RM100,000 (Seratus Ribu Ringgit)
Equity Syarikat Umar juga RM100,000 (seratus Ribu Ringgit)

Keuntungan bersih yang dicatatkan oleh syarikat Ali dan Umar pada tahun 2015 masing ialah :-

Syarikat Ali untung bersih : RM25,000
Syarikat Umar pula untung bersih : RM80,000


Jadi ROE (Return On Equity) Syarikat Ali ialah sebagaimana pengiraan berikut :-

25,000 / 100,000 x 100 = 25 %

Maka ROE Syarikat Ali ialah : 25%


Manakala Syarikat Umar pula ROE adalah sebagaimana berikut :-

80,000 / 100,000 x 100 = 80%

Maka ROE Syarikat Umar adalah : 80%


Jika diberi pilihan diantara Syarikat Ali dan Syarikat Umar, sudah pasti saya akan membeli saham daripada Syarikat Umar.Anda boleh dapatkan maklumat lanjut melalui pembacaan buku Fundamental Analysis For Dummies, dapat ilmu ini sebelum memulakan pelaburan.


Untuk faham lebih lanjut sila tonton video dibawah :